I.Q.-tests van zeer bijzonder hoge moeilijkheidsgraad - Doelstelingen

Three Minotaur heads as appearing on the Cooijmans family coat of arms

Doelstellingen van de onderneming I.Q. Tests for the High-Range

I.Q. Tests for the High Range heeft als hoofddoelstelling te onderzoeken in welke mate mentale vaardigheden meetbaar zijn in het zeer hoge gebied.

Reguliere I.Q.-tests meten vooral rond het gemiddelde, en er is controverse over de vraag of intelligentie betekenisvol meetbaar is boven pakweg het 99ste centiel. Denkproeven die zich speciaal op het gebied daarboven richten zijn sinds ongeveer de jaren zeventig toegepast in kringen van hoog-I.Q.-verenigingen, aanvankelijk in de Verenigde Staten en veel later ook in diverse andere landen.

Wij zijn sinds 1995 bezig dit type test te ontwikkelen en af te nemen, en hebben het genre feitelijk geïntroduceerd in Europa. Sinds halverwege de jaren tweeduizend voeren wij de bedrijfsnaam I.Q. Tests for the High Range en zijn we de facto de wereldleider op dit gebied.

Kandidaten kiezen er voor deze denkproeven af te leggen om uiteenlopende motieven:

De meeste van deze denkproeven kan men, tegen een bescheiden honorarium, thuis zonder tijdlimiet en zo nodig met gebruik van naslagwerken afleggen. Overleg met anderen is uiteraard niet toegestaan; dit is een vertrouwenskwestie.

Naast tests voor mentale vaardigheden wordt ook een aantal persoonlijkheidstests geoffreerd, waarvan enkele gratis, zoals een zeer populaire vragenlijst met Aspergerkenmerken, alsmede een unieke inventaris van neomarxistische attitudes. Een klein aantal tests is Nederlandstalig; de meeste zijn Engelstalig omdat daar een veel groter publiek en veel meer belangstelling voor is.

Als men overweegt een intelligentietest voor het hoge bereik af te leggen wordt aangeraden te beginnen met de Cooijmans Intelligentietest - Vorm 3NL; deze is beschikbaar in een Nederlandstalige versie en geeft waarschijnlijk de beste indicatie van I.Q. in het hoge bereik die men in Nederland verkrijgen kan.

Op de Engelstalige versie van deze pagina kan men desgewenst verdere informatie omtrent de doelstellingen vinden.